Svenska Kennelklubben

Svenska Kennelklubben förkortas SKK och har en mycket stolt tradition med 125 år i hundens och hundägarens tjänst. Officiellt är det hundägarnas riksorganisation med syfte att företräda samtliga hundar och hundägare i hela Sverige. Med sina drygt 300 000 medlemmar är det en av landets största intresseföreningar.

Svenska Kennelklubbens historia

svenska kennelklubbenSvenska Kennelklubben bildades år 1889. Grundarna var en grupp adelsmän och jägare. På den tiden var målet att ta tillvara på duktiga jakthundars egenskaper. Sedan dess har det hänt mycket. Idag är de flesta medlemmar vanliga hundägare som endast har hund för nöjes skull. I SSK ingår dock även en stor andel jägare, uppfödare och andra personer som arbetar med hundar professionellt.

Organisationen: Svenska Kennelklubben

Basen i Svenska Kennelklubben utgörs av alla länsklubbar, specialklubbar och rasklubbar som finns runtom i landet. De bedriver i sin tur en bred verksamhet för hundar och hundägare. Bland annat arrangerar klubbarna hundutställningar, hundtävlingar och informationsaktiviteter som utbildning om hundar.

I Stockholm ligger Svenska Kennelklubbens kansli med ca 70 anställda. Kansliet sköter administrationen av SKK, samt ger råd och stöd till de många underliggande klubbarna. Organisering på central nivå är också nödvändigt för att kunna väcka debatt eller ge nödvändig information som berör samtliga hundägare, till exempel vad man ska tänka på inför köp av hund för att undvika att köpa smuggelhundar. De ger också utbildning och information till funktionärer, även om huvuddelen av utbildningen sker på klubbnivå.

Svenska Kennelklubben ligger bakom DjurID.se som är ett ägarregister för hundar och katter. Att ID-märka sin hund är en stor fördel om den skulle springa bort. Då går det snabbt att använda tjänsten för att hitta den rättmätige ägaren, förutsatt att djuret hade märkning.

SKK har också en egen tidning i form av Hundsport. Den innehåller massvis av intressant information, inte minst för de som tycker om att tävla med sina hundar.