Köp aldrig smuggelhundar

Tyvärr förekommer illegal import av hundar. Anledningen är att det går att tjäna stora pengar på denna typ av import och på senare år har antalet smuggelhundar fortsatt att öka i Sverige. Enligt lag är det inte tillåtet att föra in sällskapsdjur över gränsen till Sverige, utan att särskilda krav är uppfyllda. Orsaken är att bland annat förhindra att allvarliga sjukdomar som rabies tar sig in i landet via smuggelhundar. En del sjukdomar kan till och med smitta från djur till människa, vilket gör situationen ännu mer allvarlig. Sverige har varit rabiesfritt sedan 1886. Ett annat problem med smuggelhundar är parasiter som dvärgbandmask. Alla djur som förs in i Sverige som inte är vaccinerade och avmaskade innebär risker.

Varifrån kommer smuggelhundar?

smuggelhundarEn stor del av den organiserade smugglingen kommer från Östeuropa. Flera av dessa länder har problem med rabies. Ytterligare ett problem är att smuggelhundar missköts både i sin hemmiljö och när de ska fraktas till sina köpare. För de som ägnar sig åt verksamheten handlar det mesta om att tjäna så mycket pengar som möjligt. Framför allt transporter sker under vedervärdiga förhållanden. Det är inte ovanligt att hundar dör under eller kort efter resan till Sverige, eller att de på andra sätt har fått sjukdomar och skador som i värsta fall ger bestående men. Ändå fortsätter människor att köpa dessa valpar. Den som köper smuggelhundar bidrar till att den illegala handeln fortgår.

Hur du gör för att undvika att köpa en smuggelhund

När du ska köpa en valp måste du ta reda på var valpen kommer ifrån. En metod för att göra detta är att besöka valpen i dess hemmiljö och gärna se tiken. Undvik att köpa valpar genom mellanhänder, eftersom det ökar risken för att köpa smuggelhundar. Kontrollera att hunden är vaccinerad och frisk vid köptillfället. Det bör även finnas korrekta ID-handlingar för hunden. Att köpa en hund utomlands kräver ännu noggrannare kontroll. Du måste i så fall säkerställa att vaccinationen och avmaskningen för hunden följer de gällande svenska införselreglerna.